Oostendorp sinds 2018 Hofleverancier

Burgemeester ir. H. Beenakker en hr. R. van Vugt bezochten in de voormiddag van de 25e mei onze winkel gelegen aan den Waterstraat te Tiel. Zij brachten ons en onze familie de heuglijke boodschap over van Zijne majesteit de Koning dat ons het recht verleend werd het Koninklijk wapen te voeren met de toevoeging 'bij Koninklijke beschikking Hofleverancier'. Dit heeft ons met grote blijdschap vervuld. Naast de bepalingen die wij uiteraard zullen respecteren geeft de Koning ook een opdracht mee met zijn beschikking. Daar hebben wij gedurende de wachttijd vaak over gesproken.

  

De opdracht van de Koning is een socialere en moderne versie van 'dien uw Vaderland'. Het is tegenwoordig ook wat complexer. Er wordt van ons gevraagd een positieve rol te spelen in de samenleving en richtinggevende rol te vervullen in bedrijfssector. Onze gedachten gingen erover hoe we dat moesten invullen als toch wel klein bedrijf...maar het kan als je gebruik durft te maken van je vaardigheden.

Wij hebben geen enkele moeite om personen en instellingen aan te wijzen die meer betekenen voor onze samenleving dan wij. En natuurlijk zijn er anderen die leidend te noemen zijn op economisch gebied. Maar met het verstekken van een opdracht komt ook vertrouwen. Als we aan ons kind vragen 'breng deze boodschappen naar oma' dan geef je je kind de opdracht in het vertrouwen dat hij/zij dat ook kan. En wij, als familiebedrijf putten kracht uit dat vertrouwen vergezeld van deze opdracht. En zo staan we erin; we gaan er tegenaan!

Al tijdens de wachttijd hebben we besloten om een 'vergroeningstraject' te beginnen voor onze winkel. Hadden we al in 2015 een energiebesparingsprogramma doorgevoerd en sinds 2010 'groene stroom' en CO2 compensatie. Met het oog op de toekomst vonden we dit toch wat te passief. In oktober 2017 hebben we daarom 18 kiloWatt aan zonnepanelen geplaatst. Zodra er weer wat geld vrijkomt plaatsen we een warmtepomp die het basisdeel van de verwarming gaat leveren, samen met verdere uitbreiding van de foto-voltarische installatie.

De 'koffieJeep' en de vrijwilligers hulp is het 2e project dat we in dit kader hebben opgericht. Daarnaast blijven we doorgaan met alle bestaande sponsorprojecten en organisatie/hulp van evenementen. Ook inkooptechnisch richten we ons steeds meer op milieuvriendelijke, duurzame producten en minder vervuiling door transport.

U hoort wel zeggen; wel of geen Hofleverancier, dat speelt toch geen enkele rol. Of, Hofleverancier zijn is een excuus om de prijzen te verhogen (dit was een opmerking van een lezer bij het artikel 'Kookwinkel Oostendorp wordt Hofleverancier' in de Gelderlander). Maar als Hofleverancier kan ik u verzekeren dat het er wel toe doet het vertrouwen van de Koning te ontvangen. Dat het motiveert en inspireert. Dat het past bij een moderne bedrijfsvoering. En nee, voor die enkeling die daar bang voor is; Het leidt écht niet tot hogere prijzen in onze winkel. We zijn en blijven de Kookwinkel die iedereen wil helpen. 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein